Đấu giá gỗ sao tại Ninh Thuận

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thiên Phước thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản bán đấu giá:

- Lô hàng gồm: Lô số 1: Gỗ sao loại phản (54,129 m3); Lô số 2: Gỗ Sao loại lớn (22,740 m3); Lô số 3: Gỗ Sao loại nhỏ (10,738 m3); Lô số 4: Gỗ nhóm 2-8: 26,921 m3; Lô số 5: Gỗ nhỏ (trụ chống): 97,667 m3 (1.600 trụ).

- Tổng giá khởi điểm: 3.572.620.000 đồng (Ba tỷ năm trăm bảy mươi hai triệu sáu trăm hai mươi nghìn).

2. Thời gian xem tài sản, đăng ký và nộp phí tham gia đấu giá: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 07/02/2018 đến hết 09 giờ 00 phút, ngày 23/02/2018.

3. Thời gian bán đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 1/3/2018 (thứ Năm).

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thiên Phước, số 332 Đường Ngô Gia Tự, phường Tấn Tài, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại: (068).3838853 để được hướng dẫn chi tiết.