Đấu giá gỗ rừng trồng tại Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế phối hợp với Công ty TNHHNN MTV Lâm nghiệp Phong điền thông báo sẽ tổ chức đấu giá gỗ rừng trồng như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN:

1. Lô gỗ rừng trồng đấu giá là Thông nhựa, Diện tích: 0,6362 ha, trồng năm 1984, 1985. Gồm 02 lô thuộc khoảnh 1,3 tiểu khu 20 xã Phong An, huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

  2. Giá khởi điểm: 25.000.000 Đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng chẵn)

3.Tiền đặt trước: 3.700.000 Đồng (Bằng chữ: Ba triệu, bảy trăm ngàn đồng chẵn)

II. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem lô gỗ rừng trồng: Từ 8 giờ đến 16 giờ (trong giờ hành chính) ngày 30/11/2017 và 01/12/2017 đến tại Công ty TNHHNN MTV Lâm nghiệp Phong điền để đi xem tài sản.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 10 giờ 00 ngày 06/12/2017 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế-Số 22 Tố Hữu, TP Huế

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế-số 22 Tố Hữu, TP Huế

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: ngày 05/12/2017 và đến 10 giờ 00 ngày 06/12/2017 (trong giờ hành chính) tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế. Khách hàng nộp tiền đặt trướcbằng tiền mặt tại Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huế- Số 22 Tố Hữu, TP Huế

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 hồ sơ

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 08 giờ 00’’ ngày 07/12/2017 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, TP Huế.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

V. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THAM GIA ĐẤU GIÁ XIN LIÊN HỆ:

- Văn phòng Chi nhánh- Số 22 Tố Hữu, Huế. Điện thoại: 0234.3832542-0914079393.

- Công ty TNHHNN MTV Lâm nghiệp Phong điền. Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế. Điện thoại: 0234.3511322.