Đấu giá gỗ rừng trồng tại Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phong điền tổ chức đấu giá gỗ rừng trồng như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN:

1. Gỗ rừng trồng là Keo lá tràm (một vài lô có trồng dặm keo lai) trồng năm 1999 gồm 17 lô gồm Lô a3-1, a7-1, a11-1 tiểu khu 26; Lô a3-2, a4, a5, a6, a7-2, a8, a9, a10, a11-2, a12, a13, a14, a15, a16, ngoài tiểu khu thuộc khoảnh 4 tiểu khu 26 và ngoài tiểu khu xã Phong Mỹ, huyện Phong điền, tỉnh TT Huế. Diện tích : 54,6 ha

2. Giá khởi điểm: 1.022.868.000 Đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm hai mươi hai triệu, tám trăm sáu mươi tám ngàn đồng chẵn)

3.Tiền đặt trước: 153.400.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi ba triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn/)

II. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00’’ ngày 09/11/2017 tại Xã Phong Mỹ , huyện Phong điền, tỉnh TT Huế.( Liên hệ Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phong điền để được hướng dẫn xem tài sản)

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00’’ ngày 09/11/2017 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế-Số 22 Tố Hữu, TP Huế

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế-số 22 Tố Hữu, TP Huế

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: từ 8 giờ 00’’ ngày 08/11/2017 đến 16 giờ 00’’ ngày 09/11/2017 (trong giờ hành chính) tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huế số 55110000647573 TạiNgân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (41 Hùng Vương, TP Huế)

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 08 giờ 00’’ ngày 13/11/2017 tại Hội trường UBND Xã Phong Mỹ- xã Phong Mỹ, huyện Phong điền, tỉnh TT Huế.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐÁU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

V. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THAM GIA ĐẤU GIÁ XIN LIÊN HỆ:

- Văn phòng Chi nhánh- Số 22 Tố Hữu, Huế. Điện thoại: 0234.3832542-0914079393.

- Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phong điền. 37 Phò Trạch, TT Phong điền, TT Huế. Điện thoại  : 0234.3551319