Đấu giá gỗ rừng trồng tại Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế phối hợp với Ban Quản lý rừng Phòng hộ Sông Bồ tổ chức đấu giá gỗ rừng trồng như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN:

1. Gỗ rừng trồng là Keo tai tượng trồng năm 2007-2009 gồm khoảnh 1 tiểu khu 67 và khoảnh 6 tiểu khu 69 thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong điền, tỉnh TT Huế. Diện tích khai thác: 0,36 ha

2. Giá khởi điểm: 15.254.000 Đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu, hai trăm năm mươi bốn ngàn đồng chẵn)

3.Tiền đặt trước: 2.300.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu, ba trăm ngàn đồng chẵn/)

II. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ ngày 23/10/2017 tại Xã Phong Xuân , huyện Phong điền, tỉnh TT Huế.( Liên hệ Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Sông Bồ để được hướng dẫn xem tài sản)

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00 ngày 23/10/2017 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế-Số 22 Tố Hữu, TP Huế

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế-số 22 Tố Hữu, TP Huế

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: ngày 20/10/2017 và từ 7 giờ 00 đến trước 16 giờ 00 ngày 23/10/2017 (trong giờ hành chính) tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huế số55110000647573 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (41 Hùng Vương, TP Huế)

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 08 giờ 00’’ ngày 25/10/2017 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, TP Huế.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐÁU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

V. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THAM GIA ĐẤU GIÁ XIN LIÊN HỆ:

- Văn phòng Chi nhánh- Số 22 Tố Hữu, Huế. Điện thoại: 0234.3832542-0914079393.

- Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Sông Bồ- Phường Tứ Hạ, TX Hương Trà, TT Huế. Điện thoại  : 0234.3557257