Đấu giá gỗ rừng trồng tại Bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông bán đấu giá tài sản như sau: