Đấu giá gỗ rừng trồng keo tai tượng tại Lâm Đồng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá tài sản do Công Ty TNHH MTV LN Đạ Tẻh, Lâm Đồng ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Số 52 Phan Đình Phùng, P. 1, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Bên có tài sản đấu giá: Công Ty TNHH MTV LN Đạ Tẻh, Lâm Đồng (Đ/c: Xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng).

1. Thông tin về tài sản đấu giá và giá khởi điểm.

1.1. Tài sản đấu giá: 1.631m3 gỗ rừng trồng keo tai tượng, diện tích 28,77 ha; chủng loại: Gỗ rừng trồng Keo tai tượng; năm trồng 2013; Mật độ 2.220 cây/ha; Vị trí: tiểu khu 548, xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

1.2. Giá khởi điểm tài sản: 1.424.115.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm hai mươi bốn triệu, một trăm mười lăm ngàn đồng).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và tham khảo hồ sơ.

2.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 11/12/2017 đến ngày 12/12/2017 (trong giờ hành chính) tại tiểu khu 548, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

2.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ: Vào ngày 11/12/2017 đến ngày 12/12/2017 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng – Chi nhánh Bảo Lộc (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P.1, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng).

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá.

3.1. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 12/12/2017 (trong giờ hành chính).

3.2. Địa điểm bán hồ sơ: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng – Chi nhánh Bảo Lộc (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P.1, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước.

4.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

4.2. Tiền đặt trước: Từ 10% đến 15% giá khởi điểm của tài sản.

* Lưu ý: Về thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào các ngày 12/12 – 13/12/2017 theo số tài khoản: 122 000 033 440 tại Ngân hàng Công thương VN – CN Lâm Đồng (Vietinbank) của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Ngoài thời gian trên khách hàng nộp khoản tiền đặt trước vào thời gian khác thì phải có sự thỏa thuận với Trung tâm.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

5.1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 12/12/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng – Chi nhánh Bảo Lộc (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P.1, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng).

5.2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá tài sản (xem trong Quy chế cuộc đấu giá đính kèm) nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng - Chi nhánh Bảo Lộc (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P. 1, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng; Số điện thoại: 0972 729 100).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

6.1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 15/12/2017.

6.2. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại trụ sở Công Ty TNHH MTV LN Đạ Tẻh, Lâm Đồng (Đ/c: Xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng).

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

7.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

7.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.