Đấu giá gỗ các loại và một số lâm sản tại Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Gia lai ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Gia lai, số 02 Tôn Thất Tùng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Đơn vị thực hiện việc bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát, số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tổng số tài sản bán đấu giá: 24 lô, tổng cộng 433,198m3 gỗ các loại và một số lâm sản khác.

Thời gian và địa điểm xem tài sản bán đấu giá: từ ngày 16/04/2018 đến 10 giờ 00 phút, ngày 04/05/2018 (giờ hành chính), tại nơi để tài sản và được Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Gia Lai giới thiệu.

Thời gian, địa điểm bán, nhận và kết thúc hồ sơ: Từ ngày 13/04/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/05/2018 (giờ hành chính), tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát hoặc Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Gia Lai.

Tổng giá trị khởi điểm: 3.430.413.000 đồng (Ba tỷ bốn trăm ba mươi triệu bốn trăm mười ba ngàn đồng). (có bảng kê chi tiết kèm theo)

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của từng lô tài sản.

Phí tham gia đấu giá: Theo thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hình thức, Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc bán đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Thời gian và địa điểm bán đấu giá: Vào lúc 09 giờ, 00 phút, ngày 07/05/2018 tại hội trường Chi Cục Kiểm Lâm Tỉnh Gia Lai (số 02 đường Tôn Thất Tùng, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Thông tin liên hệ: Để biết thêm chi tiết, liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai. Điện Thoại: 0269.3887339.