Đấu giá gỗ các loại tại Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau: