Đấu giá gỗ bạch đàn tại Bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận ủy quyền như sau: