Đấu giá giá trị 1.360.746 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư kiến trúc xây dựng Toàn Thịnh Phát

(BĐT) -Công ty CP tư vấn dịch vụ tài sản và đấu giá Đồng Tâm thông báo bán đấu giá tài sản lần 7 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa ủy quyền như sau:

1. Loại tài sản: Giá trị 1.360.746 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư kiến trúc xây dựng Toàn Thịnh Phát.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 6.949.531.225 đồng (Sáu tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu năm trăm ba mươi mốt nghìn hai trăm hai lăm đồng). Tương đương mệnh giá cổ phần là 5.107 đồng/1 cổ phần (Năm ngàn một trăm lẻ bảy đồng trên một cổ phần).

Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí liên quan (nếu có).

- Tiền đặt trước: 347.000.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước từ ngày 23/04/2018 đến hết ngày 26/04/2018 (trừ những ngày Lễ) vào một trong hai số tài khoản sau của Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và Đấu giá Đồng Tâm:

- Tài khoản 1: Số tài khoản 670.10.000.627971 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Đồng Nai.

- Tài khoản 2: Số tài khoản 115.000.190919 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh Đồng Nai.

3. Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/04/2018 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và Đấu giá Đồng Tâm (Trong giờ làm việc hành chính).

4. Thời hạn, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/04/2018 tại nơi có tài sản (Trong giờ làm việc hành chính).

5. Thời hạn, địa điểm đăng ký đấu giá mua tài sản: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/04/2018 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và Đấu giá Đồng Tâm (Trong giờ làm việc hành chính).

6. Hình thức đấu giá tài sản:

- Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín một vòng ghi giá mua tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá.

7. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09g30’ ngày 27/04/2018.

8. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và Đấu giá Đồng Tâm.

9. Điều kiện đăng ký, nộp tiền tham gia đấu giá tài sản:

- Người đăng ký đấu giá phải nộp phí tham gia đấu giá trong thời gian đăng ký tại trụ sở của công ty.

- Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến tài sản, đề nghị gửi đơn đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa trong thời hạn đăng ký để được trả lời, giải quyết.

- Người phải thi hành án được quyền chuộc lại tài sản trước ngày đấu giá 01 ngày (theo khoản 5, Điều 101 luật Thi hành án dân sự năm 2008).

- Người được mua tài sản nộp phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá và tự thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật.

- Người được mua tài sản nộp tiền vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa trong vòng 15 ngày kể từ ngày tổ chức cuộc đấu giá thành công.

- Cần biết thêm chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và Đấu giá Đồng Tâm.

- Số tài khoản 670.10.000.627971 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Đồng Nai.

- Điện thoại số: 0251.3943.338;