Đấu giá gạo 15% tấm tại TP.Việt Trì, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá quốc gia Group thông báo đấu giá tài sản như sau: