Đấu giá gạo 15% tấm tại TP.Hải Dương, Hải Dương

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông báo bán đấu giá tài sản do Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hải Hưng ủy quyền như sau: