Đấu giá gạo 15% tấm tại Hải Dương

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông báo bán đấu giá tài sản như sau: