Đấu giá dây chuyền MMTB tại Long An

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá tài sản Miền Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bến Lức ủy quyền như sau: