Đấu giá dây chuyền MMTB đã qua sử dụng của Xí nghiệp giặt Hội An

(BĐT) - Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

- Tài sản đấu giá: Dây chuyền máy móc thiết bị đã qua sử dụng đang hoạt động bình thường của Xí Nghiệp giặt Hội An.

- Đơn vị có tài sản: Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An.

- Giá khởi điểm: 3.743.787.000 đồng (Ba tỷ, bảy trăm bốn mươi ba triệu, bảy trăm tám mươi bảy nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng)

- Phí tham gia đấu giá tài sản: 500.000 đồng/ hồ sơ

- Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h ngày 04/01/2018 đến 9h ngày 16/01/2018 trong giờ hành chính tại 426 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng và tại 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty từ ngày 12/01/2018 đến trước 10h ngày 16/01/2018.

- Thời gian xem tài sản: từ ngày 04/01/2018 đến ngày 15/01/2018 trong giờ hành chính tại Xí Nghiệp giặt Hội An.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá dự kiến: 09h ngày 17/01/2018 tại Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An, Số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, tối đa 03 (ba) vòng, phương thức đấu giá: trả giá lên, Bước giá: 10.000.000 đ (bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn)

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính và không vi phạm pháp luật về kinh tế, có năng lực hành vi dân sự. Cách thức đăng ký: nộp hồ sơ tại Văn phòng công ty trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ. Tiền đặt trước chuyển khoản vào tài khoản công ty theo đúng thời gian quy định.