Đấu giá dây chuyền máy móc thiết bị tại Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Sơn ủy quyền như sau: