Đấu giá đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mường La, Sơn La

(BĐT) - Công ty HD bán đấu giá tài sản Tây Bắc thông báo bán đấu giá tài sản lần 4 do Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Mường La ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá

Quyền sử dụng đất tại Khu đất số 16 (đất dự phòng) khu trung tâm xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Hiện trạng: Đất không có tranh chấp, không có khiếu nại; Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài;

- Tổng số lô đất đấu giá: 09 lô đất;

- Tổng diện tích đất đấu giá: 1.680,0 m2;

- Tổng giá khởi điểm: 2.256.000.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm năm mươi sáu triệu đồng), chi tiết cụ thể như sau: 

Số TT

Số lô đất

Diện tích (m²)

Giá đất cụ thể (đồng/m²)

Giá khởi điểm (đồng)

Hồ sơ tham giá đấu giá (đồng/1 hồ sơ)

Tiền đặt trước (đồng/lô/hồ sơ)

1

1

180,0

2.000.000

360.000.000

200.000

50.000.000

2

2

180,0

2.000.000

360.000.000

200.000

50.000.000

3

3

180,0

2.000.000

360.000.000

200.000

50.000.000

4

4

220,0

2.000.000

440.000.000

200.000

50.000.000

5

5

200,0

800.000

160.000.000

100.000

30.000.000

6

6

180,0

800.000

144.000.000

100.000

30.000.000

7

7

180,0

800.000

144.000.000

100.000

30.000.000

8

8

180,0

800.000

144.000.000

100.000

30.000.000

9

9

180,0

800.000

144.000.000

100.000

30.000.000

TỔNG CỘNG

1.680,0

2.256.000.000

*) Lưu ý:

- Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí để người trúng đấu giá mua được tài sản đấu giá, đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền do người trúng đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật;

- Giá khởi điểm của từng thửa đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các loại thuế, phí, lệ phí khác có liên quan đến việc mua được tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá không hoàn trả lại.

2. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản

a. Thời gian: từ ngày 18/4/2018 đến 11h30ph ngày 04/5/2018

b. Địa điểm:

- Trụ sở UBND xã Ngọc Chiến, huyện Mường La;

- Trung tâm Hành chính công huyện Mường La (Tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La);

- Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc (địa chỉ: Số 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản

- Liên hệ Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Mường La; Từ ngày 26/4/2018 đến ngày 27/4/2018 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

4. Nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá

- Từ ngày 02/5/2018 đến 17h30ph ngày 04/5/2018.

- Chuyển khoản cho: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường La; Số tài khoản: 4131 0000 143366 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

- Sau khi nộp tiền đặt trước khách hàng mang theo phiếu nộp tiền đến Trung tâm hành chính công huyện Mường La để được hướng dẫn tiếp nhận phiếu trả giá vào hòm phiếu.

5. Đăng ký tham gia đấu giá tài sản

Đối tượng tham gia đấu giá: Các cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai, thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và Quy chế này.

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá;

+ Có Giấy chứng minh nhân dân;

+ Phải chấp nhận giá khởi điểm;

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc phát hành; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản;

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho người khác tham gia đấu giá (có văn bản uỷ quyền hợp pháp).

6. Thời gian, địa điểm đấu giá; Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Thời gian đấu giá: Vào hồi 09h30’ ngày 07/5/2018 tại Hội trường UBND xã Ngọc Chiến, huyện Mường La.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp 1 vòng cho từng thửa đất;

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên;

Mọi chi tiết xin liên hệ với:

(1) Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc (Địa chỉ: Số 470 đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La);

Điện thoại: (0212) 3 855.855 - Di động: 0917368080.

(2) Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Mường La (Địa chỉ: TK 3 Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La);

Điện thoại: (0212) 3830048./.