Đấu giá đá xây dựng của Công ty TNHHMTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch

(BĐT) - Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch ủy quyền như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Sản phẩm đá xây dựng của Công ty TNHHMTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch. Chủng loại, khối lượng như sau:

STT

Chủng loại

Khối lượng(m3)

Đơn giá(VNĐ/m3)

Thành tiền(VNĐ)

1

Đá kích cỡ 01x02 cm

76.000

150.000

11.400.000.000

2

Đá kích cỡ 02x04 cm

61.000

137.000

8.357.000.000

3

Đá kích cỡ 0,5x01 cm

32.000

75.500

2.416.000.000

4

Đá mạt

37.000

70.500

2.608.500.000

5

Đá Subbase B

33.000

90.000

2.970.000.000

Tổng

239.000

27.751.500.000

Giá khởi điểm: 27.751.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, bảy trăm năm mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng).

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế GTGT, khách hàng trúng đấu giá phải tự lo phương tiện, công cụ, thiết bị, nhân lực để bốc dỡ và vận chuyển hàng hoá thuộc tài sản của mình.

2. Nơi có tài sản: Công ty TNHHMTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch. Địa chỉ: Khu 2 Bích Nhôi, Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

3. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ

4. Tiền đặt trước: 2.700.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Khách hàng trả giá trên đơn giá của từng chủng loại đá có trong danh mục. Khách hàng trúng đấu giá là khách hàng có mức trả giá cao nhất tính trên tổng giá trị của toàn bộ lô tài sản.

6. Bên có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch (Khu 2 Bích Nhôi, Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Việt Nam).

7. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty CP dịch vụ đấu giá Việt Nam (Số 71/125 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội – Điện thoại: 024.32121723 - 0916.428728).

Kế hoạch cụ thể:

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến trước ngày bán đấu giá 02 ngày tại Văn phòng Công ty CP dịch vụ đấu giá Việt Nam.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến trước ngày đấu giá 02 ngày.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản theo thông tin:

* Người thụ hưởng: Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Việt Nam.

* Tài khoản số: 26010000313271 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tây Hà Nội.

- Thời gian, địa điểm đấu giá: 15 giờ ngày 08/2/2018 tại Phòng 307 nhà B, khu văn phòng làm việc Công ty TNHH MTV Ximăng Vicem Hoàng Thạch.