Đấu giá CTXD và cây trồng trên đất tại huyện Hàm Tân, Bình Thuận

(BĐT) - Công ty CP tư vấn dịch vụ tài sản và đấu giá Đồng Tâm thông báo bán đấu giá tài sản lần 3 của Công ty CP Chế biến và XNK gỗ Tân Thắng do Công ty Hợp danh Quản lý tài sản Đồng Nai ủy quyền như sau: