Đấu giá CT và máy móc thiết bị thuộc DA nuôi tôm tại Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV SX-TM và DV Quảng Ngãi ủy quyền như sau: