Đấu giá Công trình Khách sạn Hồng Ngọc I tại TP.Việt Trì, Phú Thọ

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: Tầng 1, Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: : 02103844209, 0988625373.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103818795, 02103868818, 0916120211.

3. Tài sản đấu giá: Công trình Khách sạn Hồng Ngọc I (tòa nhà 14 tầng gồm 1 tầng âm và 13 tầng nổi), diện tích sàn xây dựng 352m2, tổng diện tích xây dựng 6.095,6m2 tại số nhà 1482 Đại lộ Hùng Vương, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ. Toàn bộ tài sản đấu giá nằm trên khuôn viên diện tích 460m2 đất thuê của Công ty TNHH TM Sơn Ngọc theo GCNQSD đất số T717156 do UBND tỉnh Phú Thọ cấp ngày 10/10/2001, thời hạn sử dụng đất: 49 năm.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 39.500.000.000đ (Ba mươi chín tỷ năm trăm triệu đồng chẵn). (Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá chưa bao gồm thuế và các loại phí (nếu có) và các chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản (các loại thuế, phí và chi phí này do bên mua tài sản chịu).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ từ ngày 14/11/2017 đến 16h ngày 12/12/2017 .

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản từ ngày: 07/12/2017 đến hết ngày 08/12/2017 tại nơi có tài sản: Số 1482 Đại lộ Hùng Vương, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ.

7.Tiền mua hồ sơ: 500.000đ /01 hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng)

8.Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

- Khách hàng nộp vào tài khoản số: 42310000177988 mở tại Ngân hàng BIDV Phú Thọ- PGD Khu công nghiệp Thụy Vân.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/12/2017 đến hết ngày 12/12/2017. Thời hạn chốt đến 16h ngày 12/12/2017.

9.Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 11/12/2017 đến hết ngày 12/12/2017. Thời hạn chốt đến 16h ngày 12/12/2017.

- Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ.

- Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính)

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào hồi 9h ngày 14/12/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ.

11. Phương thức, hình thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Khách hàng trả giá bằng hình thức đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

- Bước giá: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

Mọi chi tiết về hồ sơ và tài sản đấu giá khách hàng liên hệ tạiTrung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ theo địa chỉ trên.