Đấu giá cổ phần Tổng Công ty Thăng Long - CTCP

Thông báo đấu giá bán cổ phần theo lô để thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Thăng Long - CTCP

- Đại diện chủ sở hữu cổ phần: Bộ Giao thông Vận tải

- Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng Công ty Thăng Long - CTCP

- Địa chỉ: Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, sửa chữa máy móc, thiết bị, hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, kho bãi và lưu giữ hàng hóa, …

- Vốn điều lệ: 419.080.000.000 đồng (tương đương: 41.908.000 cổ phần)

Trong đó: Cổ phần do Nhà nước nắm giữ: 10.500.000 cổ phần chiếm 25,05% vốn điều lệ

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng lô bán đấu giá: 01 lô; trong đó số lượng cổ phần của một lô: 10.500.000 cổ phần

- Giá khởi điểm một cổ phần: 12.011 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm lô cổ phần: 126.115.500.000 đồng

- Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Thăng Long - CTCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

- Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

+ Thời gian: Từ 08h00 đến 17h00 các ngày 31/12/2015; 04/01/2016; 05/01/2016

+ Địa điểm: Tại trụ sở làm việc của Bộ Giao thông vận tải, số 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: Ngày 13/01/2016

- Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm lô cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút các ngày 14/01/2016 đến ngày 18/01/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 21/01/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09 giờ 15 phút ngày 21/01/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/01/2016 đến ngày 30/01/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 22/01/2016 đến ngày 26/01/2016

Tài liệu đính kèm