Đấu giá cổ phần của SCIC tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh

(BĐT) - Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1.Tên doanh nghiệp: Trường Đại học Công nghiệp Vinh

Trụ sở: Số 26, Nguyễn Thái Học, Phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại: (84-238) 3535232       

2.Ngành nghề kinh doanh chính: Giáo dục, đào tạo sau Đại học, Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp.

3.Vốn điều lệ của công ty: 139.500.000.000 đồng.

4.Điều kiện tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh do Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime ban hành.

5.Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime (MSI).

6.Bán đấu giá cả lô cổ phần:

-       Loại cổ phần bán đấu giá: Cổ phần phổ thông; 

-       Mệnh giá: 10.000 đồng;

-       Số lượng cổ phần: 2.190.000 cổ phần;

-       Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần;

7.Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

-  Thời gian: từ 09h00’ ngày 11/09/2017 đến 16h00’ ngày 06/10/2017

-  Địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime

Tầng 1&3, Tháp A, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

-  Điện thoại: 024. 3776 5929                            Fax: 024. 3776 5928

8.Nộp phiếú tham dự đấu giá:

-  Nộp trực tiếp vào hòm phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime: Chậm nhất 10h15’ ngày 11/10/2017.

-  Gửi thư bảo đảm qua bưu điện đến Công ty CP Chứng khoán Maritime: Chậm nhất 16h00’ ngày 10/10/2017 (tính theo thời điểm ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện).

9.Tổ chức đấu giá:

-Thời gian: 10h30’ ngày 11/10/2017   

-  Địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime

Tầng 1&3, Tháp A, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

-  Điện thoại: 024. 3776 5929                            Fax: 024. 3776 5928

10.Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ 8h30’ ngày 12/10/2017đến 16h00’ ngày25/10/2017

11.Thời gian hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư: từ ngày12/10/2017đến ngày 20/10/2017

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán đấu giá cổ phần của SCIC tại được Trường Đại học Công nghiệp Vinh được đăng tải trên website của CTCP Chứng khoán Maritime (www.msi.com.vn); SCIC (www.scic.vn).