Đấu giá cổ phần của SCIC tại Tổng Công ty CP Thương mại xây dựng

(BĐT) - Công ty CP Chứng khoán MB thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng (VIETRACIMEX) như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1.Thông tin về doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng

Địa chỉ: Số 201 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84- 4) 3862 2470           Fax: (84- 4) 3862 2471

2.Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

3.Vốn điều lệ thực góp: 3.712.415.541.325 đồng.

4. Tổng số cổ phần chào bán: 2.662.442 cổ phần

5. Giá trị vốn đầu tư tại Công ty: 26.624.417.941 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, sáu trăm hai mươi bốn triệu, bốn trăm mười bảy nghìn, chín trăm bốn mươi mốt đồng) chiếm 0,72% vốn điều lệ thực góp.

6.Điều kiện tham gia: Theo quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần của SCIC tại VIETRACIMEX do MBS ban hành

7. Tổ chức thực hiện: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

8.Cổ phần chào bán:

Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm: 10.500 đồng/cổ phần

Bước giá: 100 đồng

9. Hình thức chào bán: Đấu giá trọn lô

10. Thời gian đăng ký tham dự đấu giá: Từ 09h00 ngày 18/07/2017 đến 16h00 ngày 07/08/2017

11. Địa điểm và thủ tục đăng ký tham gia đấu giá: Theo Quy chế đấu giá cổ phần của SCIC tại VIETRACIMEX do MBS ban hành.

12. Thời gian nhận phiếu đăng ký mua

- Bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong ngay tại buổi đấu giá:

Từ 09h30 đến 10h ngày 15/08/2017

- Nộp trực tiếp tại tổ chức thực hiện bán đấu giá: Trước 16h00 ngày 14/08/2017

- Nộp bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện: Trước 16h00 ngày 14/08/2017

13.Thời gian, địa điểm tổ chức buổi đấu giá

-Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00 ngày 15/08/2017

- Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

14. Thời gian nộp tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền cọc:

Theo Quy chế Đấu giá cổ phần của SCIC tại VIETRACIMEX