Đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty CP Sông Mã

(BĐT) - Công ty CP Chứng khoán Dầu khí thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty CP Sông Mã như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1.Tên doanh nghiệp: Công ty CP Sông Mã

Trụ sở: Số 469 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam Điện thoại: 0373852589                          

2.Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, cho thuê mấy móc và thiết bị, đồ dung hữu hình khác, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất,hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, xây dựng và hoàn thiện công trình kĩ thuật, nhà các loại, lắp đặt hệ thống xây dựng.

3.Vốn điều lệ của công ty: 33.595.333.388 đồng

4.Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Sông Mã.

5.Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)

6.Cổ phần bán ra công chúng thông qua đấu giá trọn lô:

-       Loại cổ phần bán đấu giá: Cổ phần phổ thông; 

-       Mệnh giá: 10.000 đồng

-       Số lượng cổ phần 1 lô: 254.533 cổ phần

-       Giá khởi điểm: 13.000 đồng/cổ phần   

7.Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp chứng từ tiền đặt cọc:

 -   Thời gian: Bắt đầu 8h30 đến 15h30, từ thứ 2 đến thứ 6, từ ngày 19/7/2017 đến ngày 26/7/2017

  -   Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) địa chỉ: Tầng 2, số 18 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

8.Nộp phiếu tham dự đấu giá tại:

 -   Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI): trước 9h00 ngày 16/8/2017.

9.Tổ chức đấu giá:

 Thời gian: 9h30 ngày 16/8/2017

 -   Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) tại tầng 2, số 18 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

10.Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h30 ngày 17/8/2017 đến trước 15h30 ngày 30/8/2017

11.Thời gian hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư: Từ 8h30 ngày 17/8/2017 đến trước 15h30 ngày 25/8/2017