Đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Sông Mã

(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) thông báo đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Sông Mã như sauổ
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Sông Mã

Trụ sở: Số 469 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam Điện thoại: 0373852589                     

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, cho thuê mấy móc và thiết bị, đồ dung hữu hình khác, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất,hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, xây dựng và hoàn thiện công trình kĩ thuật, nhà các loại, lắp đặt hệ thống xây dựng.

Vốn điều lệ của công ty:

Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Sông Mã.

Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)

Cổ phần bán ra công chúng thông qua đấu giá trọn lô:

-     Loại cổ phần bán đấu giá: Cổ phần phổ thông; 

-     Mệnh giá: 10.000 đồng

-     Số lượng cổ phần 1 lô:  254.533 cổ phần

-     Giá khởi điểm: 10.530 đồng/cổ phần    

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp chứng từ tiền đặt cọc:

-  Thời gian: Bắt đầu 8h30 đến 15h30, từ thứ 2 đến thứ 6, từ ngày 13/10/2017 đến ngày 03/11 /2017

-  Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)  địa chỉ: Tầng 2, số 18 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nộp phiếu tham dự đấu giá tại: 

-  Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI): trước 9h00 ngày 9/11/2017.

Tổ chức đấu giá:

Thời gian: 9h30 ngày 9/11/2017

Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) tại tầng 2, số 18 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h30 ngày 10/11/2017 đến trước 15h30 ngày 23/11/2017

Thời gian hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư: Từ 8h30 ngày 10/11/2017 đến trước 15h30 ngày 20/11/2017

 (Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá và các tài liệu liên quan trên websitehttp://www.scic.vn hoặc www.psi.vn)