Đấu giá Cổ phần của Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc

(BĐT) - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo bán cổ phiếu như sau:

Địa chỉ: Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Vốn điều lệ: 3.262.350.000.000 đồng.

Mã chứng khoán: PPC.

Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 90/GCN-UBCK ngày 29/12/2016. Cụ thể như sau:

Cổ phiếu đăng ký chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc.

Địa chỉ: Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Tổng số lượng cổ phần chào bán: 2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) cổ phần.

Chào bán đấu giá thông qua HNX.

Giá khởi điểm: 12.800 đồng/cổ phần.

Bước giá: 100 đồng.

Số mức giá đặt mua: 02 mức giá.

Tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa: 2.450.000 cổ phần.

Kế hoạch tổ chức đấu giá:

+ Ngày 10/01/2017, HNX thông báo lựa chọn đại lý đấu giá;

+ Ngày 12/01/2017, HNX ban hành Quy chế đấu giá;

+ Từ 8h30 ngày 13/01/2017 đến 15h30 ngày 10/02/2017: Nhận đăng ký tham dự đấu giá và nộp tiền đặt cọc;

+ Chậm nhất 16h00, ngày 14/02/2017: Công bố thông tin về tổng số nhà đầu tư và tổng khối lượng đăng ký của đợt đấu giá trên website của HNX;

+ Chậm nhất 16h00 ngày 15/02/2017, các nhà đầu tư phải nộp phiếu tham dự đấu giá tại các đại lý đấu giá;

+ 8h30 ngày 17/02/2017, tổ chức đấu giá tại HNX.

Thời gian thanh toán:

+ Từ ngày 18/02/2017 - 27/02/2017 các nhà đầu tư nộp tiền trong trường hợp trúng đấu giá;

+ Từ ngày 21/02/2017 - 24/02/2017 hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư không trúng đấu giá.