Đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Á Châu

(BĐT) - Công ty TNHH Đấu giá Cửu Long thông báo đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại B&B (sau đây gọi là tài sản) tại ACB như sau:

1. 400.000 cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Á Châu thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại B&B, mệnh giá 1.000.000 đồng/ cổ phần, tổng mệnh giá 400.000.000.000 đồng theo hợp đồng thế chấp cổ phiếu của người thứ ba, số: SGD.BĐDN.08020311 ngày 04/4/2011 và các hợp đồng sửa đổi bổ sung, Phụ lục Hợp đồng của Hợp đồng này.

2. 880.000 cổ phần phổ thông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Á Châu thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại B&B mệnh giá 1.000.000 đồng/ cổ phần, tổng mệnh giá 880.000.000.000 đồng theo Hợp đồng thế chấp cổ phần, phần vốn góp số 01-CP/ACB-B&B.13 ngày 28/6/2013; Hợp đồng thế chấp phần vốn góp số 01300311 ngày 07/03/2011 và các hợp đồng sửa đổi bổ sung, Phụ lục Hợp đồng của các Hợp đồng này.

Giá khởi điểm: 31.250 đồng/ CP.

(Bằng chữ: Ba mươi mốt nghìn, hai trăm năm mươi đồng một cổ phần).

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Bước giá do Ngân hàng ACB quy định là: 100 đồng/ CP.

Thời gian bán hồ sơ và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 12/02/2018 (trong giờ hành chính).

Thời gian hướng dẫn xem hồ sơ tài sản: Liên tục trong 02 ngày 06/02/2018 và 07/02/2018. (giờ hành chính).

Thời gian nhận tiền đặt trước mua tài sản: Từ 09/02/2018 đến hết ngày 12/02/2018 (giờ hành chính) hoặc trong thời gian nhận hồ sơ đấu giá nhưng phải có sự thỏa thuận và đồng ý của công ty đấu giá.

Ngày đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 13/02/2018.

Phương thức đấu giá: Đấu giá lên trực tiếp bằng lời nói.

Phí phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ.

Người đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Là tổ chức phải có đủ năng lực hành vi dân sự, đảm bảo biết rõ về tình trạng và hiện trạng pháp lý của tài sản, mua và nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá theo yêu cầu của công ty TNHH Đấu giá Cửu Long.

Phải có thư bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng như sau:

i/ Có thư bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hoặc các tổ chức tín dụng khác được Ngân hàng TMCP Á Châu chấp thuận.

ii/ Giá trị thư bảo lãnh đối với tài sản bán đấu giá tại Mục 1 là 150 tỷ đồng và giá trị thư bảo lãnh đối với tài sản bán đấu giá tại Mục 2 là 330 tỷ đồng.

iii/ Thời hạn thư bảo lãnh tối thiểu là 03 năm kể từ ngày trúng đấu giá.

Địa điểm đấu giá: Số 1034 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP.HCM.

Thông tin Liên hệ: Mr. Dũng 0968882035.