Đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP sở hữu như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc

Địa chỉ: Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Ngành nghề kinh doanh: Sửa chữa Thiết bị điện; Lắp đặt chuyển giao công nghệ thiết bị điện, thiết bị nhiệt; Tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình của nhà máy điện ...

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 15.500 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      250.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     250.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h30 ngày 10/11/2017 đến 15h30 ngày 01/12/2017 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/12/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          08h30 ngày 08/12/2017

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 09/12/2017 đến 16 giờ ngày 18/12/2017

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 12/12/2017 đến ngày 15/12/2017