Đấu giá cổ phần Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long do Trường Đại học Hàng hải Việt Nam sở hữu như sau:

- Tên tổ chức sở hữu phần vốn góp: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long

- Địa chỉ: Số 338 phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

- Ngành nghề kinh doanh: Vận chuyển hàng hóa đường biển quốc tế; Sửa chữa tàu biển...

- Vốn điều lệ thực góp: 68.800.000.000 đồng

- Giá trị phần vốn góp chào bán (tính theo giá trị góp vốn ban đầu): 45.600.000.000 đồng

- Giá trị phần vốn góp người nước ngoài được phép mua: 45.600.000.000 đồng

- Giá khởi điểm: 118.270.360.335 đồng

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 08/02/2018 đến 15 giờ 30 phút ngày 08/03/2018

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá  

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13/03/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 15/03/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua phần vốn góp: từ ngày 16/03/2018 đến chậm nhất 16 giờ ngày 24/03/2018

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 22/03/2018