Đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh như sau:

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh

Địa chỉ: Tầng 2 khách sạn Hữu Nghị, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ lữ hành, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng thương mại, ....

Vốn điều lệ dự kiến: 19.500.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 15.100 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.763.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 25/06/2018 đến 15h30 ngày 13/07/2018 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/07/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 20/07/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 21/07/2018 đến 16 giờ ngày 30/07/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 24/07/2018 đến ngày 27/07/2018