Đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại và Dịch vụ Quốc tế

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại và Dịch vụ Quốc tế

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại và Dịch vụ Quốc tế

- Địa chỉ: Số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ logistic; Cung ứng và quản lý nguồn lao động; Kinh doanh cảng cạn ICD Mỹ Đình; Dịch vụ hàng tạm nhập tái xuất và quá cảnh; Kinh doanh vận tải đa phương thức ...

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 360.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 9.906.700 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 9.906.700 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 10/05/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 30/05/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 02/06/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 06/06/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/06/2016 đến ngày 16/06/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 08/06/2016 đến ngày 13/06/2016