Đấu giá cổ phần Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk như sau:

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk

Giới thiệu về doanh nghiệp: Trồng cây cao su, Chế biến cao su, Mua bán mủ cao su, Chế biến gỗ với các sản phẩm: mộc dân dụng, sản xuất pallets làm bao bì, Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, khu du lịch; …

Vốn điều lệ: 1.558.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 97.575.500 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá 31/07/2018

Giá khởi điểm:      12.600 đồng/ cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  100

Bước giá:    100

Khối lượng tối thiểu:      100

Khối lượng tối đa: 97.575.500 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 76.342.000 cổ phần

Ngày phát hành:  31/07/2018