Đấu giá cổ phần Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ea Pốk

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ea Pốk như sau:

Doanh nghiệp phát hành:  Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ea Pốk

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ea Pốk

Giới thiệu về doanh nghiệp: Trồng sản xuất và chế biến cà phê xuất khẩu, sản xuất và tiêu thụ phân hữu cơ vi sinh, thu mua chế biến cà phê xuất khẩu, chăn nuôi bò thịt, bò giống, bò sữa,…

Vốn điều lệ: 99.475.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 5.692.500 cổ phần

Lần đấu giá 1

Thời gian đấu giá: 20/08/2018

Giá khởi điểm: 10.200 đồng/ cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  100

Bước giá:    100

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 5.692.500 cổ phần

Tổng KL CP tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua:4.874.200 cổ phần

Ngày phát hành: 20/08/2018