Đấu giá cổ phần Công ty Tin học Viễn thông Hàng không

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Tin học Viễn thông Hàng không do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Tin học Viễn thông Hàng không

- Địa chỉ: Số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Đại lý Dịch vụ Viễn thông, Cung cấp dịch vụ Internet và Đại lý Internet; Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông ...

- Vốn điều lệ: 58.031.660.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 20.700 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.320.000 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.320.000 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 23/03/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 13/04/2017 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/04/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 20/04/2017

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 21/04/2017 đến 16 giờ ngày 29/04/2017

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 27/04/2017