Đấu giá cổ phần Công ty Tài chính CP Điện lực

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán cổ phần của Công ty Tài chính CP Điện lực do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu như sau:  
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Tài chính CP Điện lực

Địa chỉ: Tầng 14 - 16, tháp B, Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Thu xếp vốn và Quản lý vốn; Tín dụng doanh nghiệp và cá nhân; Kinh doanh ngoại hối, Kinh doanh chứng khoán,  ...

Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 14.133 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 37.500.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 37.500.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h30 ngày 21/07/2017 đến 15h30 ngày 11/08/2017 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 16/08/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 18/08/2017

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 19/08/2017 đến 16 giờ ngày 28/08/2017

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 22/08/2017 đến ngày 25/08/2017