Đấu giá cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu  của Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội như sau:

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội

Địa chỉ: Số 38 - 40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: bán buôn thực phẩm; bán buôn đồ uống; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông;...bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh,...; bán lẻ khác trong các của hàng kinh doanh thổng hợp;...

Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 2.200.000.000.000 đồng (Hai nghìn hai trăm tỷ đồng)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 12.800 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 75.926.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 75.926.000 cổ phần

Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 26/02/2018 đến 15h30 ngày 23/03/2018 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/03/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 30/03/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/03/2018 đến 16 giờ ngày 09/04/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 03/04/2018 đến ngày 06/04/2018