Đấu giá cổ phần Công ty mẹ - Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty TNHH MTV (Vinafood II)

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty mẹ - Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty TNHH MTV (Vinafood II) như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty mẹ - Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty TNHH MTV (Vinafood II)

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Công ty mẹ - Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty TNHH MTV (Vinafood II)

Giới thiệu về doanh nghiệp: Thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực, thực phẩm chế biến, nông sản. Xuất khẩu, nhập khẩu lương thực, nông sản; …..

Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 114.831.000 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 14/03/2018

Giá khởi điểm: 10.100 đồng

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100 cổ phần

Bước giá: 100 đồng

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 114.831.000 cổ phần

Tổng: KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 114.831.000 cổ phần

Ngày phát hành: 14/03/2018