Đấu giá cổ phần Công ty CP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán cổ phần của Công ty CP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh sở hữu như sau:  
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty CP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc

Địa chỉ: Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Ngành nghề kinh doanh: Sửa chữa thiết bị điện; Lắp đặt chuyển giao công nghệ thiết bị điện, thiết bị nhiệt; Tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình của nhà máy điện...

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 15.400 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 500.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 500.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h30 ngày 04/07/2017 đến 15h30 ngày 25/07/2017

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/07/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:  08h30 ngày 01/08/2017

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/08/2017 đến 16 giờ ngày 11/08/2017

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 03/08/2017 đến ngày 08/08/2017