Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Thái Bình

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Thái Bình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình sở hữu

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Thái Bình

- Địa chỉ: Số 01 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

- Ngành nghề kinh doanh: May trang phục; Sản xuất hàng may sẵn; bán buôn vải, hàng may sẵn ....

- Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.143 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.368.000 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.368.000 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 23/01/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 20/02/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá 

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23/02/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 27/02/2017

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/02/2017 đến 16 giờ ngày 09/03/2017

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/03/2017 đến ngày 06/03/2017