Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán cổ phần của Tổng công ty điện lực Miền trung đầu tư và được các đơn vị ủy quyền thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Địa chỉ: Thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Đầu tư xây dựng sản xuất và kinh doanh nguồn điện; Dịch vụ cẩu tải, thiết bị thử tải, lọc dầu ...

Vốn điều lệ thực góp: 750.520.520.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 17.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 5.666.134 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 5.666.134 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h30 ngày 22/07/2017 đến 15h30 ngày 15/08/2017 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/08/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 22/08/2017

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/08/2017 đến 16 giờ ngày 01/09/2017

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 24/08/2017 đến ngày 29/08/2017