Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Thuận An

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thuận An do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa sở hữu như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Thuận An

Địa chỉ: Thôn An Hải, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Điều hành tour du lịch; Đầu tư dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu du lịch; Kinh doanh dịch vụ khách sạn; ...

Vốn điều lệ: 207.000.000.000 đồng

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 2.100 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      2.450.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     2.450.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h30 ngày 20/07/2017 đến 15h30 ngày 31/08/2017 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/09/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:  08h30 ngày 08/09/2017

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:Từ ngày 09/09/2017 đến 16 giờ ngày 18/09/2017

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:Từ ngày 12/09/2017 đến ngày 15/09/2017