Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam do Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, chế biến, kinh doanh phốt pho vàng và các sản phẩm khác có nguồn gốc từ phốt pho vàng, ....

Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      10.500.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     10.500.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 24/04/2018 đến 15h30 ngày 17/05/2018

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/05/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          08h30 ngày 24/05/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 25/05/2018 đến 16 giờ ngày 02/06/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 28/05/2018 đến ngày 31/05/2018