Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Địa ốc 8

Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Địa ốc 8

Mã CK: 5385

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Địa ốc 8

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV

Giới thiệu về doanh nghiệp: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Xây dựng công trình công ích; Xây dựng nhà các loại; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác…

Vốn điều lệ: 27.000.000.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 431.000

Lần đấu giá: 2

Thời gian đấu giá: 23/09/2016

Giá khởi điểm: 51.900

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100

Bước giá: 100

Khối lượng tối thiểu: 100

Khối lượng tối đa: 431.000

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 431.000

Ngày phát hành: 23/09/2016