Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 60

(BĐT) -Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 60 do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu như sau:  
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 60

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - DATC

Giới thiệu về doanh nghiệp: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Hoàn thiện công trình xây dựng;...

Vốn điều lệ: 50.000.000.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 4.521.145

Giá trị cổ phần đấu giá:

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 15/08/2017

Giá khởi điểm: 10.800

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  1

Bước giá: 100

Khối lượng tối thiểu: 100

Khối lượng tối đa: 4.521.145

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 2.465.901

Ngày phát hành: 15/08/2017