Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An

Địa chỉ: Số 32 đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; Xây dựng công trình cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật ...

Vốn điều lệ: 373.859.830.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      9.372.666 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     9.372.666 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/06/2018 đến 15h30 ngày 16/07/2018 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19/07/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          15h00 ngày 23/07/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 24/07/2018 đến 16 giờ ngày 30/07/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 25/07/2018 đến ngày 30/07/2018