Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Bất động sản Exim

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Exim do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên sở hữu như sau:  
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty Cổ phần Bất động sản Exim

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên

Giới thiệu về doanh nghiệp: Kinh doanh bất động sản; Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch, tư vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản; Lập dư án đầu tư; Quản lý dự án; Phá đỡ công trình, san lấp mặt bằng; …..

Vốn điều lệ: 453.400.000.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 2.700.000

Giá trị cổ phần đấu giá:

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 12/09/2017

Giá khởi điểm: 10.861

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100

Bước giá:    1

Khối lượng tối thiểu: 100

Khối lượng tối đa: 2.700.000  

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 2.700.000

Ngày phát hành: 12/09/2017