Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang (số 17 đường Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Tân Phú Đông (ấp Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang) như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tên tài sản:

- Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất.

- Thửa đất số 628, tờ bản đồ THC, diện tích 12.814m².

- Mục đích cho thuê: Đất trồng cây lâu năm.

- Hình thức cho thuê: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn cho thuê: 15 năm.

Nơi có tài sản đấu giá: ấp Tân Hòa, xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: ngày 25, 26 tháng 10 năm 2017 trong giờ hành chính tại ấp Tân Hòa, xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 15giờ ngày 30/10/2017.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 157.000.000 đồng/15 năm (một trăm năm mươi bảy triệu đồng/15 năm).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/hồ sơ (ba triệu đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 23.550.000 đồng/hồ sơ (hai mươi ba triệu, năm trăm năm mươi ngàn đồng/hồ sơ).

+ Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 26, 27/10/2017 và đến 15 giờ ngày 30/10/2017.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 15 giờ ngày 30/10/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (số 17 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có chứng nhận của tổ chức công chứng) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

— Đơn đăng ký tham gia đấu giá có đóng dấu treo của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá.

— Đối với cá nhân: chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác (bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu).

Đối với tổ chức: chứng minh nhân dân của người đại diện hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm theo ngành nghề kinh doanh phù hợp với tài sản đấu giá (bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 02 tháng 11 năm 2017, tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Tân Phú Đông (ấp Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Tiền Giang, số 17 Hùng Vương, phường 7, TP Mỹ Tho, Tiền Giang, điện thoại 02733.878775 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Tân Phú Đông (ấp Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang), điện thoại 02733.529529 để biết thêm chi tiết./.