Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản ngày 22/8/2018 do Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Huế ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Huế, địa chỉ:Số 50 Hùng Vương, Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3. Tên tài sản đấu giá: 

Hồ sơ pháp lý

MÔ TẢ CHI TIẾT TÀI SẢN

Giá khởi điểm tài sản (Đồng)

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vớiđất số BA 368631 do UBND huyện Hương Thủy cấp ngày 26/01/2010

- Số thửa đất : B1; Số tờ bản đồ :
- Địa chỉ thửa đất : Xã Thuỷ Dương, huyện Hương Thuỷ.
- Diện tích : 384,5 m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Chủ tàisản: Trần Tường – Phan Thị Gái

10,251,968,997

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 521672 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 18/7/2013

- Số thửa đất : 234; Số tờ bản đồ : 25
- Địa chỉ thửa đất : Lô B2, KQH Quốc Lộ1A-Tự Đức, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Diện tích : 396 m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở
- Thời hạn sử dụng : Lâu dài.

- Chủ tài sản: Công ty cổ phần NTC

9,174,831,694

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 521119 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 21/10/2013

- Số thửa đất : 238; Số tờ bản đồ : 25
- Địa chỉ thửa đất : Lô B3 Khu quy hoạch dọc đường nối Quốc Lộ 1A-Tự Đức, P. Thủy Dương, TX. HươngThủy, T.Thừa Thiên Huế
- Diện tích : 396 m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng : Lâu dài.

- Chủ tài sản: Công ty cổ phần NTC

10,458,654,050

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtsố BA 368633 do UBND huyện Hương Thủy cấp ngày 26/01/2010

Quyền sử dụng đất:

- Số thửa đất : B4;- Số tờ bản đồ :

- Địa chỉ thửa đất : xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Diện tích : 396 m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở

- Thời hạn sửdụng : Lâu dài.

Tai sản gắn liền với đất: Mô tả theo hiện trạng thực tế

- Địa chỉ : xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Diện tích xây dựng : 283.8m2 - Diện tích sàn : 283.8m2

- Kết cấu : Khung BTCT, mái tôn.

- Số tầng: 01

- Chủ tài sản: Trần Ngọc Tuấn – Hoàng Thị Minh Hiếu

7,662,769,418

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 368623 do UBND huyện Hương Thủy cấp ngày 26/01/2010

- Số thửa đất : B5;Số tờ bản đồ :
- Địa chỉ thửa đất : xã Thủy Dương (nay là phường Thủy Dương), H. Hương Thủy (nay là Thị xã Hương Thủy), T.Thừa Thiên Huế
- Diện tích : 396 m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở
- Thời hạn sử dụng : Lâu dài.

- Chủ tài sản: Hồ Đình Công – Trần ThịThanh Tâm

7,370,173,480

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 441132 do UBND thị xã Hương Thủy cấp ngày 10/3/2016

- Số thửa đất : B6; Số tờ bản đồ :
- Địa chỉ thửa đất : phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Diện tích : 396 m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở
- Thời hạn sử dụng : Lâu dài.

-Chủ tài sản: Trần Ngọc Tú

10,408,249,090

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 521292 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 03/10/2013

- Số thửa đất : 236; Số tờ bản đồ : 25

- Địa chỉ thửa đất : Lô B7, KQH dọc đường nối QL1A-Tự Đức, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Diện tích : 396 m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời hạn sử dụng : Lâu dài.

Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở

- Địa chỉ : Lô B7, KQH dọc đường nối QL1A-Tự Đức, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Diện tích xây dựng : 283.8m2

- Diện tích sàn : 283.8m2

- Kết cấu : Khung BTCT, mái tôn

- Số tầng : 01

- Chủ tài sản: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Thanh

10,400,313,076

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 521773 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 01/8/2013

- Số thửa đất : 235;Số tờ bản đồ : 25
- Địa chỉ thửa đất : Lô B8, KQH dọc đường nối QL1A-Tự Đức, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Diện tích : 396 m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng : Lâu dài.

- Chủ tài sản: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Thanh

10,753,727,682

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 368757 do UBND huyện Hương Thủy cấp ngày 26/02/2010

- Số thửa đất : B9; Số tờ bản đồ :
- Địa chỉ thửa đất :Khu quy hoạch dọc đường QL1A - Tự Đức, xã Thủy Dương (nay là phường Thủy Dương), huyện Hương Thủy (nay là Thị Xã Hương Thủy), tỉnh TT Huế
- Diện tích : 396 m2
- Mục đích sử dụng : Đất ở
- Thời hạn sử dụng : Lâu dài.

- Chủ tài sản: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Thanh

6,938,805,501

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 526807 do UBND thị xã Hương Thủy cấp ngày 19/11/2010

- Số thửa đất : B10; Số tờ bản đồ :
- Địa chỉ thửa đất : KhuQH dọc đường nối QL1A-Tự Đức, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Diện tích : 396 m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở
- Thời hạn sử dụng : Lâu dài.

- Chủ tài sản: Hồ Đình Công – Trần Thị Thanh Tâm

10,237,595,369

Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 115408 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 17/11/2014

- Số thửa đất : 400; Số tờ bản đồ : 25

- Địa chỉ thửa đất : ĐườngTự Đức – Thủy Dương, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích : 396 m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời hạn sử dụng : Lâu dài

- Chủ tài sản: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Thanh

10,761,585,176

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyềnsở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 272956 do UBND thị xã Hương Thủy cấp ngày 06/5/2010

- Số thửa đất : B12; Số tờ bản đồ :
- Địa chỉ thửa đất : KQH dọc đường nối QL1A-Tự Đức, Phường Thủy Dương, Thị Xã Hương Thủy
- Diện tích : 396 m2
-Mục đích sử dụng: Đất ở
- Thời hạn sử dụng : Lâu dài.

- Chủ tài sản: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Thanh

6,954,735,295

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 368702 do UBND huyện HươngThủy cấp ngày 29/01/2010

- Số thửa đất : B13; Số tờ bản đồ :
- Địa chỉ thửa đất : KQH dọc đường nối QL1A-Tự Đức Thôn 1, xã Thủy Dương (nay là phường Thủy Dương), huyện Hương Thủy (nay là Thị Xã Hương Thủy), tỉnh TT Huế
- Diện tích : 390.5 m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở
- Thời hạn sử dụng : Lâu dài.

- Chủ tài sản: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Thanh

6,832,018,392

Tổng giá khởi điểm tài sản

118,205,427,220

4. Cách thức đấu giá: Đấu giá trọn gói 13 quyền sử dụng đất với tổng giá khởi điểm là118,205,427,220 đồng (Một trăm mười tám tỷ, hai trăm lẻ năm triệu, bốn trăm hai mươi bảy ngàn, hai trăm hai mươi đồng y)

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Kể từ ngày niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 17/8/2018 tại xã Thủy Dương (nay là phường Thủy Dương), huyện Hương Thủy (nay là thị xã Hương Thủy), tỉnh Thừa Thiên Huế

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết đến đến trước 16 giờ 00 ngày 19/8/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng. (Bán hồ sơ trong giờ hành chính)

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ 500.000 đồng/hồ sơ, tiền đặt trước 6.000.000.000 đồng

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính: Đến trước 16 giờ 00 ngày 19/8/2018; Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 30 ngày 22/8/2018, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp; Phương thức trả giá lên

11. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website:www.daugia.danang.gov.vn ./.