Đấu giá cho thuê mặt bằng trông giữ xe đạp, xe máy tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín, Hà Nội

(BĐT) - Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng trông giữ xe đạp, xe máy từ tháng 02 năm 2018.

Thời gian bán hồ sơ đấu giá từ: 08 giờ 00, ngày 16/01/2018 đến 09 giờ 00, ngày 18/01/2018. 

Hạn cuối tiếp nhận HS đấu giá: 09 giờ 00, ngày 18/01/2018.

Mở phiên đấu giá: 09 giờ 30, ngày 18/01/2018.

Địa điểm: Hồi trường Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín.

Giá sàn: 28.000.000 đồng/tháng (Hai mười tám triệu đầu/ tháng).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức hành chính - ĐT: 02433852942 - máy lẻ: 118.